Ettevõttest

Saare Elektroservis OÜ ettevõtte tutvustus


Saare Elektroservis OÜ on kohalik Saaremaa ettevõte, mis on asutatud 2010. aastal ja põhineb 100% Eesti kapitalil. Me teostame igasugu elektritöid alates alajaamade paigaldusest kuni tänavavalgustuse rekonstrueerimiseni välja. Meie üheks laienemispotentsiaaliks on elektriinstallatsiooni valdkond, kus oleme jõudsalt kanda kinnitamas.

Aina rohkem panustame eraklientide projektide teostamisse. Suudame teostada parimaid tehnilisi täislahendusi projekteerimistöödest, seadmete ja materjalide hankest, ehitus-paigaldustöödest kuni seadistus-mõõdistustöödeni. Hangime kliendi soovil vajalikud load ja kooskõlastused, teostame elektripaigaldiste tehnilist kontrolli ja teostame elektrotehnilisi katsetusi.

Miks meie teenuseid kasutada?

Pakume klientidele professionaalset, kiiret, projektikohast ja tähtaegset teenust, kasutades selleks kaasaegseid ja kvaliteetseid seadmeid ja materjale.

Analüüsime ja parendame oma tegevust, tuginedes klientide tagasisidele ning koostöös kliendiga leiame optimaalsed lahendused.

Oleme sertifitseeritud tegema elektripaigaldiste ehitus– ja hooldustöid ning projekteerimist (ISO 9001 ja ISO 14001).

Teeme koostööd ainult usaldusväärsete alltöövõtjate, hankijate ja partneritega.

Tõstame töötajate koolitustega nende kvalifikatsiooni ja keskkonnateadlikkust, teavitame kõiki töötajaid ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikast ning -eesmärkidest.

Kasutame säästlikult loodusressursse ja keskkonna saastamise vältimiseks minimiseerime tööga kaasnevaid kahjulikke keskkonnamõjusid, pöörates tähelepanu jäätmete tekke vähendamisele ning turvalise jäätmekäitluse korraldamisele. Samuti kasutame ettevõtte tegevusest põhjustatud negatiivseid keskkonnamõjusid vähendavaid või leevendavaid ehitustehnoloogiaid ja materjale.

Oleme loonud keskkonna- ja inimsõbraliku töökeskkonna, kus arvestatakse töötajate vajaduste ja soovidega. Ettepanekute tegemise õigus töötingimuste ja töökeskkonna parendamiseks on igal töötajal.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika elluviijateks on kõik ettevõtte töötajad ning poliitika järgimist hinnatakse perioodiliselt siseauditite ja juhtkonnapoolsete ülevaatuste käigus.

Võta meiega ühendust

Klienditeenindus

Tel: +372 517 2377
E-mail: ses@elektroservis.ee

E-R 8.00-18.00

KONTAKT

Rikked

Tel: +372 517 2377


24/7

KONTAKT

    EraklientÄriklient