Elektripaigaldiste auditeerimine


Elektripaigaldise omanik peab tagama elektripaigaldise nõuetekohase kasutamise, sealhulgas elektripaigaldise õigeaegse auditi.
Auditi eesmärk on hinnata elektripaigaldise ohutust ning vajadusel selle käidukorraldust Elektriohutusseaduses sätestatud nõuetele.

Audit tuleb teostada igas elektripaigaldises enne selle kasutuselevõttu ning ettenähtud juhtudel ja sagedusel pärast kasutuselevõttu. Selle alusel jaguneb audit kasutuselevõtule eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks audiks.

AUDITI KÄIGUS:

  • Hindab kontrollija visuaalselt paigaldise olukorda

  • Hindab kontrollija visuaalselt paigaldise olukorda

  • Teeb vajadusel elektripaigaldises täiendavaid kontrollmõõtmisi.

Saare Elektroservis OÜ täpse auditeerimise akrediteerimisala leiad SIIT

KÜSI PAKKUMIST:

Mõõtmised ja auditid

Arvi Mägi Tel: +372 509 8430 E-mail: arvi.magi@elektroservis.ee
E-R 8.00-16.30

KONTAKT

Klienditeenindus

Tel: +372 517 2377 E-mail: ses@elektroservis.ee
E-R 8.00-18.00

KONTAKT

    EraklientÄriklient