Elektrotehnilised kontrollmõõtmised


Saare Elektroservis OÜ teostab kõiki elektripaigaldise tehnilise kontrolli tarbeks vajalikke elektrikontrollmõõtmisi. Monitooringul mõõdetakse kindlate ajavahemike järel uuritava elektripaigaldise toitepinge kõiki parameetreid.

Elektripaigaldisi nagu teisigi tehnosüsteeme tuleb aeg-ajalt kontrollida, et hinnata nende ohutust inimesele, varale, koduloomale ja keskkonnale.

Elektripaigaldise seisukorra kindlaksmääramiseks läbiviidav tehniline kontroll sisaldab ühe põhilise toiminguna elektripaigaldise kontrollmõõtmisi, mis lahtiseletatult on vastavate mõõteriistade abil teostatav kontrollitoimingute ehk katsetuste kogum. Vastava määruse kohaselt peab nimetatud kontrollmõõtmisi teostav labor olema akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt erialaselt pädevaks hinnatud ning majandustegevuse registris mõõte- ja teimilaborina registreeritud.

MÕÕTMISED SISALDAVAD:

  • Isolatsioonitakistuse mõõtmine

  • Kaitseseade rakendustagatise kontrollimine

  • Rikkevoolukaitseseadmete rakendumise kontroll

  • Kaitse- ja PEN juhtide katkematuse kontrollimine

  • Maandustakistuse mõõtmine

  • Alalisvooluahelate isolatsioonitakistuse mõõtmine

  • Moodulijada või HSA tühijooksupinge mõõtmine

Saare Elektroservis OÜ täpse mõõtmiste akrediteerimisala leiad SIIT (auditeerimine) ja SIIT (elektripaigaldiste katsetamised ja mõõtmised)

KÜSI PAKKUMIST:

Mõõtmised ja auditid

Arvi Mägi Tel: +372 509 8430 E-mail: arvi.magi@elektroservis.ee
E-R 8.00-16.30

KONTAKT

Klienditeenindus

Tel: +372 517 2377 E-mail: ses@elektroservis.ee
E-R 8.00-18.00

KONTAKT

    EraklientÄriklient